Náš kolektív

Vašim deťom sa počas pobytu v materskej škole venujú odborní pedagogickí zamestnanci.
Plynulý chod prevádzky MŠ tiež zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci.

 

 

 

Ing. Ivana
Pospíšilová


– riaditeľka ZŠ s MŠ sv Uršule
– kontakt: riaditelka@zsmsursule.sk

Martina
Badinská


– učiteľka v triede Nezábudky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
martina.badinska@zsmsursule.sk

Mgr. Mária
Koscelníková


– učiteľka v triede Sedmokrásky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
maria.koscelnikova@zsmsursule.sk

Mgr. Oliver
Selecký


– učiteľ v triede Sedmokrásky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
oliver.selecky@zsmsursule.sk

Mgr. Miloslava
Kamodiová


– učiteľka v triede Margarétky
– samostatný pedagóg
-kontakt:
miloslava.kamodiova@zsmsursule.sk

Mgr. Mária
Jánošová


– učiteľka v triede Nezábudky
– samostatný pedagóg
-kontakt:

maria.janosova@zsmsursule.sk

Monika
Miškeová

– učiteľka v triede Margarétky

-kontakt:
monika.miskeova@zsmsursule.sk

Andrea Štroblová

– učiteľka v triede Slnečnice
– samostatný pedagóg
-kontakt: andrea.stroblova@zsmsursule.sk

Mgr. Mária Litváková Ciutti

– učiteľka v triede Slnečnice
– samostatný pedagóg
-kontakt:
maria.ciutti@zsmsursule.sk

 

Prevádzkoví zamestnanci:

  • Anna Krištofová
  • Veronika Viechecová
  • Zuzana Zajíčková.