Základná škola s materskou školou Sv. Uršule

 

Adresa:
Nedbalova 4
811 01  Bratislava

tel. č.: 0944 626 280

Riaditeľka ZŠ s MŠ:
Ing. Ivana Pospíšilová
tel. č.: 02/5443 5965 (aj faxové číslo)
e-mail: riaditelka@zsmsursule.sk

Kontakt pre MŠ:
e-mail: zastupkyna-ms@zsmsursule.sk​

Školská Jedáleň:

Adresa:
Uršulínska 5
811 01 Bratislava

Tel. č.: 02/5443 2804
(Odhlasovanie do 7.30 hod)

Vedúca školskej jedálne: Zdena Kuždová
e-mail: zdena.kuzdova@zsmsursule.sk