Základná škola s materskou školou Sv. Uršule

 

Adresa:
Nedbalova 4
811 01  Bratislava

Riaditeľka ZŠ s MŠ:
Ing. Ivana Pospíšilová
e-mail: riaditelka@zsmsursule.sk

Kontakt pre MŠ:
tel. č.: 0944 626 280
e-mail: zastupkyna-ms@zsmsursule.sk​

Školská Jedáleň:

Adresa:
Uršulínska 5
811 01 Bratislava

Tel. č.: 02/5443 2804
Vedúca školskej jedálne: Zdena Kuždová
e-mail: zdena.kuzdova@zsmsursule.sk